Blog

4C, phiên bản mở rộng của 3C Growth Hacking

Triết lý của Marketing hiện đại là “ Khách hàng là thượng đế” và đó cũng là mục tiêu các doanh nghiệp đặt ra, thế nhưng thực chất của 4P là lấy việc bán sản phẩm, đẩy sản phẩm ra thị trường làm trung tâm, nhằm thỏa mãn nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng.

Cửa hàng

Growth Hacking Coaching (GHC)
1000 khách hàng trong 60 ngày. Chi < 1/5 doanh thu. Bền vững 3 năm tự động. Xem chi tiết


Growth Ecomerce Learning Social (GELs)
Nền tảng mạng xã hội kinh doanh đào tạo trực tuyến dành riêng mỗi tổ chức. Chi tiết


Cửa hàng
Vật phẩm đi kèm lớp học. Chi tiết

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!