Câu hỏiDanh mục đơn: Câu hỏi chungFacebook hạn chế quảng cáo
, 6 tháng

Em đang bật quảng cáo, Facebook chỉ cho chạy 1,5Tr/ngày, mọi người biết tại sao không ak

3 Mới nhất
, 6 tháng

Trả lời lần 2

, 5 tháng

Bạn kháng nghị chưa

, 2 tháng

Lần nữa

Gửi câu hỏi