Tự chịu trách nhiệm

Kaizen

Tự chịu trách nhiệm
  • Bản năng chúng ta, thích ngọt ngào, bình yên, phóng tầm mắt ra ngoài, thay vì nhìn vào chính mình.
  • Khi bạn đủ thất bại, bạn mới nhận ra từ khóa:”tự chịu trách nhiệm” mà mình phải theo.
  • Biểu lộ của tự chịu trách nhiệm là, bạn xác định tinh thần: tự tay mình làm trước, ngay lập tức cái đã, trước khi có tư tưởng trông cậy vào bất cứ ai. Đơn giản vậy thôi.
  • Với tư cách của một người đã trải qua chuyện này, thì chỉ 60 ngày sau, bạn sẽ thấy mình thành công rực rỡ như thế nào.
  • Vậy ngay bây giờ, hãy xác định, tự tay mình làm trước, ngay cái đã.
  • Sau đó, học những bài học tiếp sau, để biết làm sao cho làm việc hiệu quả, hơn vượt trội người thường

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!