Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Sai lầm thường gặp

Phần 3: Bài tập thực hành

Phần 4: Củng cố kĩ năng

Tại sao học Google Keep đầu tiên

NOTE Ý

  • Khi bạn vẫn còn chưa đủ thất bại, thì dù biết Google Keep, bạn cũng ngại làm.
  • Google Keep mà không có thói quen, không thích làm hàng ngày, thì không bao giờ bạn làm được nhiều việc một ngày. Không làm được, thì không bao giờ làm được Growth Hacking.
  • Dù là bất cứ con đường nào, cũng sẽ cần bạn làm(hoặc tổ chức để làm được) từng thứ chi tiết như thế này
  • Bạn biết một ngày Growth Hacking, Growth Hacking làm gì không? Tìm điểm yếu của mình, gọi tên vấn đề, củng cố lợi thế cạnh tranh. Viết Content Kiểm toán 3C, setup hệ thống quảng cáo thăm dò thị trường, đua Top. Cải tiến và thanh tra quảng cáo…
  • Nếu cái tâm của chúng ta không tập trung được, thì làm sao làm tất cả việc trên(hay bất cứ việc nào bạn muốn làm)
  • Hay tiếp tục con đường cũ nhé?
  • Và khi đủ thất bại, vấn đề. Thì hãy quay về đây, bắt đầu dùng Google Keep

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!