Khóa 6: Growth Hacking Base

  • Hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm về tất cả Module đã học trong chương 1: Con người Growth Hackign
bởi
0(0 đánh giá)
1
28/10/2021
Trung bình
754.000

Thời gian học tối đa: Không giới hạn

Kết quả đầu ra

  • Hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm về tất cả Module đã học trong chương 1: Con người Growth Hackign

Mô tả chi tiết

Bài kiểm tra với tác dụng tổng kết kiến thức bạn học được. Là cơ hội để bạn bịt điểm yếu của mình, nếu còn
Bài kiểm tra xoay quanh các nội dung:

  • OKRs
  • Số tiền sinh tồn trong 4 tháng
  • Lời thề
  • Google Keep
  • Gọi tên vấn đề
  • Tự chịu trách nhiệm
  • Kaizen

Bài kiểm tra là các câu hỏi trắc nghiệm

Thông tin thêm

Nội dung khóa học

Bài kiểm tra

Trắc nghiệm cuối khóa

Đánh giá khóa học

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!