Phần 1: các hình thức MKT và cách mất tiền của nó

Phần 2: Vấn đề quảng cáo của tổ chức (xem hoặc không)

Phần 4: Bản đồ Growth Hacking

Còn trường phái MKT hướng đến hiệu quả thì sao?

Sửa đổi phút 5:44. Chi 4,5tr quảng cáo, đem lại 65tr doanh thu (không phải 4,500đ)


[checklist_in_post]

Nguyên nhân trường phái MKT hướng đến hiệu quả cũng ra đi:

  • Một lần nữa, Content không tác động được đến người dùng. Học đến khóa Content Kiểm toán 3C để hiểu.
  • Content không tác động được người dùng, bởi người quảng cáo bán hàng, không hề biết đến sự tồn tại của: đối thủ, khách hàng lịch sử.
  • Và còn một nguyên nhân thường gặp phải: chính người bán hàng không mua sản phảm của mình. Chỉ tìm cách đẩy cho người khác.
  • Bên cạnh đó, trong hàng chục đặc điểm của sản phẩm, không biết đặc điẻm nào được khách hàng đón nhận, cái nào không? 
  • Không biết do không thăm dò. Học đến khóa Facebook Ad thám mỏ sư để biết

Tổng kết: MKT truyền thống và MKT hướng đến hiệu quả, đều chú tâm vào công cụ và cách triển khai nó. Điều này không sai, thậm chỉ giỏi việc triển khai công cụ trên quy mô lớn này cũng là một kĩ năng của Growth Hacking.

Chỉ khác là:”muốn bán hàng cho người khác. Trước hết, chính mình hãy mua hàng” (Lớp Content Kiểm toán 3C)

[/checklist_in_post]

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!