Phần 1: các hình thức MKT và cách mất tiền của nó

Phần 2: Vấn đề quảng cáo của tổ chức (xem hoặc không)

Phần 4: Bản đồ Growth Hacking

Tự chúng ta quảng cáo gặp chuyện gì?

[checklist_in_post]

Vấn đề gặp phải khi MKT tự phát (không học tập, nghiên cứu)

  • Ai đó trình bày cho một kế hoạch thu hút khách hàng, 5tr. Đồng ý làm theo và phát hiện kết quả không như ý.
  • Chiến dịch quảng cáo chỉ có thể tiếp diễn, khi còn hiệu quả.
  • Và thường là, nó sẽ kết thúc trong 1 tuần

Nguyên nhân của vấn đề này

  • Khi bạn biết thế nào là Growth Hacking, bạn sẽ hiểu nguyên nhân chuyện gì đang diễn ra.
  • Cơ bản thì: quảng cáo là một hành trình. Từ cải tiến nội lực, lợi thế cạnh tranh, viết Content, cái tiến kết quả quảng cáo. 
  • Chứ không phải là kết quả thuần túy của công cụ

[/checklist_in_post]

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!