Tất cả khóa học - Đào tạo nội bộ

Đây là gói gồm tất cả khóa học, dành cho nhân viên đào tạo nội bộ. Khi nhân viên đăng ký gói này, và được giảng viên kích hoạt, thì trong danh mục khóa học của học viên sẽ hiển thị toàn bộ khóa học

9.800.000

Product Quantity

Khóa 2: Tự chịu trách nhiệm & Gọi tên vấn đề/điểm yếu (Kaizen) – Cốt lõi của con người Growth Hacking

1

Khóa 4: Liên tục gọi tên vấn đề và điểm yếu – Tư duy mỗi ngày của một Growth Hacking

1

Khóa 5: tài chính sinh tồn 6 tháng – làm điều mình thích để tiền phải theo đuổi mình

1

Khóa 6: Bài kiểm tra cuối Chương 1: Con người Growth Hacking

1
Giảm giá!

Tất cả khóa học – Đào tạo nội bộ

9.800.000

Đây là gói gồm tất cả khóa học, dành cho nhân viên đào tạo nội bộ. Khi nhân viên đăng ký gói này, và được giảng viên kích hoạt, thì trong danh mục khóa học của học viên sẽ hiển thị toàn bộ khóa học

Product Quantity

Khóa 2: Tự chịu trách nhiệm & Gọi tên vấn đề/điểm yếu (Kaizen) – Cốt lõi của con người Growth Hacking

1

Khóa 4: Liên tục gọi tên vấn đề và điểm yếu – Tư duy mỗi ngày của một Growth Hacking

1

Khóa 5: tài chính sinh tồn 6 tháng – làm điều mình thích để tiền phải theo đuổi mình

1

Khóa 6: Bài kiểm tra cuối Chương 1: Con người Growth Hacking

1
Danh mục:

Mô tả

Combo tất cả khóa học hiện có. Giúp học viên nội bộ dễ dàng truy cập tất cả khóa học, mà không cần mở từng khóa

Mô tả

Combo tất cả khóa học hiện có. Giúp học viên nội bộ dễ dàng truy cập tất cả khóa học, mà không cần mở từng khóa

Phản hồi

1 bình luận

Bình luận được đóng lại.

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!