• Câu hỏi thường thường được hỏi trong bán hàng đấy là “Tại sao?”. Đó là một câu hỏi hay, nhưng câu hỏi có thành quả tương đồng đấy chính là “Tại sao không?”

  Jeff Bezos, CEO của Amazon

  3
  1 Bình luận
 • Cái đầu là thứ lừa dối quá dễ. Chỉ có bạn mới biết là mình có đang lừa dối cái bụng của mình hay không?
  Vấn đề, là chúng ta cực kì sợ khi sống bằng bụng. Có cái gì đâu mà sống bằng bụng. Sống thể để vừa thiệt, lại vừa chết à.
  Đây là một hành trình dài. rất dài

 • Đạt Ma có ý muốn hồi hương, trước khi về, gọi đệ tử trình bày sở đắc: “Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói cho ta nghe sở đắc của mình”.
  Đạo Phó bạch: “Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự.”
  Sư đáp: “Ông được lớp da của tôi rồi.”
  Ni Tổng Trì nói: “Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thấy…Đọc thêm

 • Tại sao chúng ta ghét dồn tâm, cho 1 thứ? Nghĩ là sẽ chết đói trước mắt, sợ thiệt thòi, không muốn cho đi quá nhiều

 • Bạn biết vấn đề bạn gặp để làm gì không? Nó thử nghiệm xem bạn yêu điều bạn làm là bằng cái bụng hay bằng cái đầu

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!