• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

    Tô Thái

    3 tháng trước

    Bạn biết vấn đề bạn gặp để làm gì không? Nó thử nghiệm xem bạn yêu điều bạn làm là bằng cái bụng hay bằng cái đầu

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!