• Ảnh hồ sơ của Tô Thái

    Tô Thái

    3 tháng trước

    Tại sao chúng ta ghét dồn tâm, cho 1 thứ? Nghĩ là sẽ chết đói trước mắt, sợ thiệt thòi, không muốn cho đi quá nhiều

Về tôi

Tô Thái

Lập trình viên

Làm 14h, nghĩ 2h, mỗi ngày, trong 9 tháng, để xây dựng hạ tầng này

Nhóm kín

error: Alert: Nội dung được bảo mật!